تبلیغات
دنیای تجارت الکترونیک - مرجع کامل خطاهای ویندوز ( بخش نوزدهم / 2 )
مرجع کامل خطاهای ویندوز ( بخش نوزدهم / 2 )

2466

The server cannot open more files because it has reached its maximum number.

2467

There are no alternate servers registered on this server.

2470

Try down-level (remote admin protocol) version of API instead.

2480

The UPS driver could not be accessed by the UPS service.

2481

The UPS service is not configured correctly.

2482

The UPS service could not access the specified Comm Port.

2483

The UPS indicated a line fail or low battery situation. Service not started.

2484

The UPS service failed to perform a system shut down.

2500

The program below returned an MS-DOS error code:

2501

The program below needs more memory:

2502

The program below called an unsupported MS-DOS function:

2503

The workstation failed to boot.

2504

The file below is corrupt.

2505

No loader is specified in the boot-block definition file.

2506

NetBIOS returned an error: The NCB and SMB are dumped above.

2507

A disk I/O error occurred.

2508

Image parameter substitution failed.

2509

Too many image parameters cross disk sector boundaries.

2510

The image was not generated from an MS-DOS diskette formatted with /S.

2511

Remote boot will be restarted later.

2512

The call to the Remoteboot server failed.

2513

Cannot connect to the Remoteboot server.

2514

Cannot open image file on the Remoteboot server.

2515

Connecting to the Remoteboot server...