تبلیغات
دنیای تجارت الکترونیک - مرجع کامل خطاهای ویندوز ( بخش هفدهم / 1 )
مرجع کامل خطاهای ویندوز ( بخش هفدهم / 1 )

Code

Error Message

2151

The print job does not exist.

2152

The printer destination cannot be found.

2153

The printer destination already exists.

2154

The printer queue already exists.

2155

No more printers can be added.

2156

No more print jobs can be added.

2157

No more printer destinations can be added.

2158

This printer destination is idle and cannot accept control operations.

2159

This printer destination request contains an invalid control function.

2160

The print processor is not responding.

2161

The spooler is not running.

2162

This operation cannot be performed on the print destination in its current state.

2163

This operation cannot be performed on the printer queue in its current state.

2164

This operation cannot be performed on the print job in its current state.

2165

A spooler memory allocation failure occurred.

2166

The device driver does not exist.

2167

The data type is not supported by the print processor.

2168

The print processor is not installed.

2180

The service database is locked.

2181

The service table is full.

2182

The requested service has already been started.

2183

The service does not respond to control actions.

2184

The service has not been started.

2185

The service name is invalid.

2186

The service is not responding to the control function.

2187

The service control is busy.

2188

The configuration file contains an invalid service program name.

2189

The service could not be controlled in its present state.

2190

The service ended abnormally.

2191

The requested pause or stop is not valid for this service.

2192

The service control dispatcher could not find the service name in the dispatch table.

2193

The service control dispatcher pipe read failed.

2194

A thread for the new service could not be created.