تبلیغات
دنیای تجارت الکترونیک - اولین حرف سال
اولین حرف سال
  • مربوط به موضوع » ادبی

مهم ترین و آشکارترین پیام بهار و آغاز سال نو ، ایمان و اعتراف به وجود رستاخیز

ظهور دوباره انسان و معرفت بر آفریدگار بزرگ است .

و الا رویش برگها و زایش سبزه ها را پاییزی زود رس به یغما می برد . پس آنچه را که عمرش

 دیری نمی پاید دلبستگی را نشاید.

بهار فصل درنگ در تنوع رنگ هایی است که نقاش چیره دست طبیعت آن را در

برابر دیدگان من و شما قرار داده است چه خوب است چشم های حق بین تان را به

 سوی این دنیای پر  رمز و راز بگشایید و ترجمان شگفت توحید را در یابید.

سال های جوانی سالهای پس ارزشمند و طلایی مانند همه ی خوشی های روزگار

 بسی زودگذر است تا چشم برهم زنید از پی این بهار ، زمستانی و آنگاه  بهاری دیگر ...

تیک تاک ساعت سال تحویل ، زنگ بیدار باش انسان برای نجات عمر گرانمایه است .

روزها و ساعت ها و لحظه ها را با هوشیاری پاس بداریم .

موهبت های الهی را چون جان گرامی بداریم موهبتی چون آرامش تندرستی ، امنیت که در

 سایه سارحاکمیت توحید در نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی احیاگر

کلمه حق و جانشین صالح او حضرت آیت الله خامنه ای رهبر عزیز و فرزانه انقلاب

اسلامی با اراده ی مردم حق پرست ایران زمین بدست آمده است

متاع بزرگ و بی نظیری است که عالی ترین هدیه خدای سبحان به این نسل پاک است.

و پایان سخن اینکه آنچه از نیکی و فرزانگی داریم از وجود پر مهر پدر و مادر است .

اینان را عزیز و ارجمند بداریم نشان راه را از آنان بجوییم و در احترام و تقدیس آنان ، لحظه ای

غفلت و کوتاهی نکنیم

این سال نو گرامی و بهار امسال شکوفاتر از پیش با همتی مضاعف

 سبدهای زندگی تان پر از شکوفه های صفا و صداقت و ایمان