تبلیغات
دنیای تجارت الکترونیک - تکنیک طوفان فکری معکوس
تکنیک طوفان فکری معکوس

این تكنیك بسیار شبیهِ تكنیكِ طوفان فکری است، با این تفاوت مهم كه در این روش، انتقاد و ارزیابی نه تنها بد نیست، بلكه اساسِ این تكنیك است. در واقع پایه‌ی این تكنیك پرسیدنِ سؤال‌های مختلف است. مهم این است كه در ذهنِ افراد این سؤال شكل بگیرد كه

ایده‌ی مطرح شده در كجاها جواب نمی‌دهد؟
چه مسائلی موفقیتش را تهدید می‌كند؟
و این كه واقعاً چه‌قدر كارایی دارد؟
در حقیقت این تكنیك بر پایه‌ی منفی بینی گذاشته شده است. تكنیكِ طوفان فکریِ معكوس روشِ خوبی است، به شرطی كه قبل از روش‌های دیگر به كار گرفته شود. علتِ این‌كه استفاده از این روش را قبل از روش‌های دیگر توصیه می‌كنیم، این است كه می‌تواند به خوبی سببِ تفكرِ خلاق شود. فرآیندِ استفاده از این تكنیك به این شكل است كه تمامیِ اشكالاتِ مربوط به پدیده‌ی موردِ نظر گفته و جمع می‌شوند و در موردِ آن‌ها بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و بالاخره راه‌حلِ مؤثر پیدا می‌شود.
برای مثال یك شركتِ لیوان‌سازیِ سرامیك تصمیم گرفت نوعِ جدیدی از لیوان را وارد بازار كند.
مدیرِ تولید در پیِ بهترین ایده برای تولیدِ لیوانِ جدید بود. او یك جلسه‌ی طوفان فکریِ معكوس تشكیل داد و لیوانِ قدیمی را كه سالیانِ سال بود شركت تولید می‌كرد، وسطِ میز گذاشت. او از افراد خواست لیوان را نقد كنند.
یكی گفت «دسته‌اش چرا این قدر گرد است؟»
دیگری گفت «قدش زیادی كوتاهه.»
یكی دیگر گفت «رنگش زیادی تیره است. گُل‌دار بشه بهتره.»
و به همین ترتیب هر كس چیزی گفت. بعد از تمام شدنِ جلسه، آدم‌هایی جمع شدند و نظرِ افرادِ جلسه را كنارِ هم گذاشتند به آن‌ها خوب فكر كردند. طرحِ جدیدِ لیوان از بینِ نظرهای جمع شده كم‌كم مشخص شد. حالا شركت لیوانی تولید می‌كند كه اصلاً شبیهِ لیوانِ سابق نیست و بازارِ خیلی خوبی هم دارد.